Pulwama District

Click on Tehsil Wise Towns/Villages for  Census Data.

# Tehsil/ District Population Households Transformers kVA Consumers Load kW UJALA LEDs LEDs Distributed
1 Pulwama Tehsil 282,173 47,029 0 42,326 84,652 211,630
2 Tral Tehsil 110,196 18,366 0 16,529 33,059 82,647
3 Awantipora Tehsil 86,507 14,418 0 12,976 25,952 64,880
4 Pampore Tehsil 81,564 13,594 0 12,235 24,469 61,173
Pulwama District 560,440 93,407 0 84,066 168,132 420,330  425,937
Pulwama Tehsil – Pulwama
# Town Population Households Transformers kVA Consumers Load kW UJALA LEDs LEDs Distributed
1 Pulwama Municipal Committee 18,440 3,073 2×63 2,766 5,532 13,830
# Villages Population Households Transformers kVA Consumers Load kW UJALA LEDs LEDs Distributed
1 Abhama 2,856 476 2×63 428 857 2,142
2 Achan 1,487 248 2×63 223 446 1,115
3 Achu Guz Bamno 4,022 670 2×63 603 1,207 3,017
4 Aglar Kandi 1,248 208 2×63 187 374 936
5 Akhal 862 144 2×63 129 259 647
6 Alai Pora 490 82 2×63 74 147 368
7 Aramola 1,052 175 2×63 158 316 789
8 Arh Bal 1,018 170 2×63 153 305 764
9 Ari Hal 4,815 803 2×63 722 1,445 3,611
10 Arigam Chirath 1,382 230 2×63 207 415 1,037
11 Ashamandar 667 111 2×63 100 200 500
12 Athora 1,205 201 2×63 181 362 904
13 Aur Bagh 342 57 2×63 51 103 257
14 Avind Gund 907 151 2×63 136 272 680
15 Baba Har 1,549 258 2×63 232 465 1,162
16 Badi Bagh 424 71 2×63 64 127 318
17 Bagh Sanger Wani 1,182 197 2×63 177 355 887
18 Bagtrich 59 10 2×63 9 18 44
19 Ban Gund 759 127 2×63 114 228 569
20 Bander Pora Cherat 851 142 2×63 128 255 638
21 Bander Pora Shora 1,118 186 2×63 168 335 839
22 Bandzoo 2,104 351 2×63 316 631 1,578
23 Bara Pora 641 107 2×63 96 192 481
24 Batnoor Showara 621 104 2×63 93 186 466
25 Begam Bagh 581 97 2×63 87 174 436
26 Bilowoder Gund 3,266 544 2×63 490 980 2,450
27 Bonrah 1,366 228 2×63 205 410 1,025
28 Chakora 2,102 350 2×63 315 631 1,577
29 Chana Pora 330 55 2×63 50 99 248
30 Chand Gam 3,031 505 2×63 455 909 2,273
31 Chandi Pora 106 18 2×63 16 32 80
32 Cheki Dewan Badri Nath 2,352 392 2×63 353 706 1,764
33 Chinnar Bagh 348 58 2×63 52 104 261
34 Chitri Pora 1,047 175 2×63 157 314 785
35 Chiva Kalan 1,884 314 2×63 283 565 1,413
36 Chiva Khurd 873 146 2×63 131 262 655
37 Chundh Pora 656 109 2×63 98 197 492
38 Dadura 1,219 203 2×63 183 366 914
39 Dafer Pora 259 43 2×63 39 78 194
40 Dahoo Gam 725 121 2×63 109 218 544
41 Danger Pora Shopian 762 127 2×63 114 229 572
42 Dieri 1,242 207 2×63 186 373 932
43 Drabh Gam 5,387 898 2×63 808 1,616 4,040
44 Drach 877 146 2×63 132 263 658
45 Drasu 2,007 335 2×63 301 602 1,505
46 Drekh Leran 1,324 221 2×63 199 397 993
47 Fasteh Pora 192 32 2×63 29 58 144
48 Frasi Pora 999 167 2×63 150 300 749
49 Gaber Pora 725 121 2×63 109 218 544
50 Gadha Bug 163 27 2×63 24 49 122
51 Gadora 2,391 399 2×63 359 717 1,793
52 Gala Bug 658 110 2×63 99 197 494
53 Gandi Pora 1,098 183 2×63 165 329 824
54 Gangoo 2,675 446 2×63 401 803 2,006
55 Gondi Bagh 354 59 2×63 53 106 266
56 Gulshan Abad 1,065 178 2×63 160 320 799
57 Gund Achan 555 93 2×63 83 167 416
58 Gusu 2,560 427 2×63 384 768 1,920
59 Haikri Pora 1,021 170 2×63 153 306 766
60 Haji Dara Pora 285 48 2×63 43 86 214
61 Hani Pora Chatina Hama 2,106 351 2×63 316 632 1,580
62 Hanji Khilu 272 45 2×63 41 82 204
63 Hardu Hanjan 1,632 272 2×63 245 490 1,224
64 Hawal 416 69 2×63 62 125 312
65 Inder 2,275 379 2×63 341 683 1,706
66 Janda Wal 1,049 175 2×63 157 315 787
67 Kadi Pora 894 149 2×63 134 268 671
68 Kaka Pora 3,235 539 2×63 485 971 2,426
69 Kalam Pora 2,606 434 2×63 391 782 1,955
70 Kalulo 1,005 168 2×63 151 302 754
71 Kamrazi Pora 797 133 2×63 120 239 598
72 Kandizal 1,247 208 2×63 187 374 935
73 Kangan 2,040 340 2×63 306 612 1,530
74 Kani Gam 435 73 2×63 65 131 326
75 Karimabad 3,565 594 2×63 535 1,070 2,674
76 Kariya Lajora 368 61 2×63 55 110 276
77 Kati Bug 576 96 2×63 86 173 432
78 Kawsi Bagh 281 47 2×63 42 84 211
79 Kazi Gund 875 146 2×63 131 263 656
80 Khadermoh 1,528 255 2×63 229 458 1,146
81 Khaigam 3,122 520 2×63 468 937 2,342
82 Kisri Gam 1,203 201 2×63 180 361 902
83 Kochi Pora 903 151 2×63 135 271 677
84 Konju 200 33 2×63 30 60 150
85 Kuchay Pora 225 38 2×63 34 68 169
86 Lajora 2,823 471 2×63 423 847 2,117
87 Laribal 715 119 2×63 107 215 536
88 Laro 1,116 186 2×63 167 335 837
89 Lasi Pora 649 108 2×63 97 195 487
90 Lelhar 3,799 633 2×63 570 1,140 2,849
91 Litar Shitar 3,525 588 2×63 529 1,058 2,644
92 Loli Pora 402 67 2×63 60 121 302
93 Losi Wani 788 131 2×63 118 236 591
94 Machh Pora 1,583 264 2×63 237 475 1,187
95 Mahirad Pora Uttar Pora 1,087 181 2×63 163 326 815
96 Malawari 627 105 2×63 94 188 470
97 Mandina 1,029 172 2×63 154 309 772
98 Manwaji 920 153 2×63 138 276 690
99 Marhwal 1,285 214 2×63 193 386 964
100 Mir Bagh 199 33 2×63 30 60 149
101 Mira Gund Tuker Pora 1,128 188 2×63 169 338 846
102 Mirpora 12 2 2×63 2 4 9
103 Mitri Gam 1,325 221 2×63 199 398 994
104 Mong Hama 1,183 197 2×63 177 355 887
105 Moran 5,340 890 2×63 801 1,602 4,005
106 Mugal Pora Cherath 565 94 2×63 85 170 424
107 Naira 1,458 243 2×63 219 437 1,094
108 Naman 811 135 2×63 122 243 608
109 Nareh Naw Pora 139 23 2×63 21 42 104
110 Naw Pora Nagam 607 101 2×63 91 182 455
111 Nekas 1,398 233 2×63 210 419 1,049
112 Nihama 2,438 406 2×63 366 731 1,829
113 Niklora 1,212 202 2×63 182 364 909
114 Nilro Chudhri Bag 1,329 222 2×63 199 399 997
115 Niwah 2,810 468 2×63 422 843 2,108
116 Noor Wah 1,718 286 2×63 258 515 1,289
117 Now Nagri 2,013 336 2×63 302 604 1,510
118 Now Pora Pain 980 163 2×63 147 294 735
119 Nowhar Mal Pora 860 143 2×63 129 258 645
120 Odar Shawra 685 114 2×63 103 206 514
121 Okhoo 1,152 192 2×63 173 346 864
122 Orwan 1,556 259 2×63 233 467 1,167
123 Othu Mola 1,307 218 2×63 196 392 980
124 Pach Har 560 93 2×63 84 168 420
125 Pahu 2,326 388 2×63 349 698 1,745
126 Pal Pora 741 124 2×63 111 222 556
127 Panjran 978 163 2×63 147 293 734
128 Pari Gam Jagir 4,530 755 2×63 680 1,359 3,398
129 Pari Gam Khalsa 1,715 286 2×63 257 515 1,286
130 Patahan Pahloo 1,625 271 2×63 244 488 1,219
131 Patri Gam 1,470 245 2×63 221 441 1,103
132 Payer 1,907 318 2×63 286 572 1,430
133 Penglina 4,355 726 2×63 653 1,307 3,266
134 Peti Pora 877 146 2×63 132 263 658
135 Pingal Gam 593 99 2×63 89 178 445
136 Pochal 1,067 178 2×63 160 320 800
137 Qasba Yar 4,391 732 2×63 659 1,317 3,293
138 Quil 5,064 844 2×63 760 1,519 3,798
139 Raj Pora 5,215 869 2×63 782 1,565 3,911
140 Rajmahal 380 63 2×63 57 114 285
141 Rakh Chindran 612 102 2×63 92 184 459
142 Rakh Lajoura 1,788 298 2×63 268 536 1,341
143 Rakh Litri 1,442 240 2×63 216 433 1,082
144 Rakhi Pahu 153 26 2×63 23 46 115
145 Ratni Pora 5,260 877 2×63 789 1,578 3,945
146 Reshi Pora Cherat 344 57 2×63 52 103 258
147 Romu 5,030 838 2×63 755 1,509 3,773
148 Sanger Wani 5,558 926 2×63 834 1,667 4,169
149 Sanzi Watra 687 115 2×63 103 206 515
150 Satar Gund 793 132 2×63 119 238 595
151 Senzen Shahoora 206 34 2×63 31 62 155
152 Shangar Pora 446 74 2×63 67 134 335
153 Sheikhor 437 73 2×63 66 131 328
154 Shit Paray Pora 375 63 2×63 56 113 281
155 Singo Narbal 1,664 277 2×63 250 499 1,248
156 Sona Chuku 271 45 2×63 41 81 203
157 Sona Samilo 1,171 195 2×63 176 351 878
158 Sonth Bug 359 60 2×63 54 108 269
159 Tahab Shadi Pora 4,655 776 2×63 698 1,397 3,491
160 Takia Saif Ullah 29 5 2×63 4 9 22
161 Talan Gam 1,109 185 2×63 166 333 832
162 Tantri Pora 793 132 2×63 119 238 595
163 Tenga Pora 1,791 299 2×63 269 537 1,343
164 Tengahar 1,104 184 2×63 166 331 828
165 Tenghar 264 44 2×63 40 79 198
166 Themna 380 63 2×63 57 114 285
167 Tikan Bata Pora 2,129 355 2×63 319 639 1,597
168 Trach 1,660 277 2×63 249 498 1,245
169 Trichal 2,915 486 2×63 437 875 2,186
170 Tujan 1,572 262 2×63 236 472 1,179
171 Tumchi Nowpora 499 83 2×63 75 150 374
172 Tumlahal 1,657 276 2×63 249 497 1,243
173 Urcharsu 1,290 215 2×63 194 387 968
174 Uzram Batri 693 116 2×63 104 208 520
175 Wagam 565 94 2×63 85 170 424
176 Wahi Bug 1,785 298 2×63 268 536 1,339
177 Wahi Pora 973 162 2×63 146 292 730
178 Wanpora 742 124 2×63 111 223 557
179 Wasura 1,956 326 2×63 293 587 1,467
180 Wogra Gund 508 85 2×63 76 152 381
181 Wokhar Wan 893 149 2×63 134 268 670
182 Yadder Shahoora 574 96 2×63 86 172 431
183 Yaider Shopian 670 112 2×63 101 201 503
184 Zaddora Hastikhod 2,002 334 2×63 300 601 1,502
185 Zagi Gam 834 139 2×63 125 250 626
186 Zahed Bag 580 97 2×63 87 174 435
187 Zasu 1,147 191 2×63 172 344 860
Total Tehsil 282,173 47,029 42,326 84,652 211,630
Tral Tehsil – Pulwama
# Town Population Households Transformers kVA Consumers Load kW UJALA LEDs LEDs Distributed
1 Tral Municipal Committee 17,844 2,974 2×63 2,677 5,353 13,383
# Villages Population Households Transformers kVA Consumers Load kW UJALA LEDs LEDs Distributed
1 Ali Gund 187 31 2×63 28 56 140
2 Amira Abad 2,401 400 2×63 360 720 1,801
3 Amliar 2,886 481 2×63 433 866 2,165
4 Arigam Ullar 1,267 211 2×63 190 380 950
5 Aripal 2,142 357 2×63 321 643 1,607
6 Baragam 849 142 2×63 127 255 637
7 Bat Gund 1,997 333 2×63 300 599 1,498
8 Bathi Pora 407 68 2×63 61 122 305
9 Batnoor Jagir 2,162 360 2×63 324 649 1,622
10 Begh Gund 513 86 2×63 77 154 385
11 Bochu 1,800 300 2×63 270 540 1,350
12 Chandri Gam 1,833 306 2×63 275 550 1,375
13 Chatru Gam 1,059 177 2×63 159 318 794
14 Chiva Ullar 1,378 230 2×63 207 413 1,034
15 Chyribug 478 80 2×63 72 143 359
16 Dadh Sara 4,385 731 2×63 658 1,316 3,289
17 Dar Gani Gund 1,030 172 2×63 155 309 773
18 Deedar Pora 355 59 2×63 53 107 266
19 Dewar 1,326 221 2×63 199 398 995
20 Dharam Gund 515 86 2×63 77 155 386
21 Doni Gund 343 57 2×63 51 103 257
22 Gamraj 1,141 190 2×63 171 342 856
23 Gotru 1,148 191 2×63 172 344 861
24 Gulab Bagh 1,130 188 2×63 170 339 848
25 Gulistan 316 53 2×63 47 95 237
26 Gulshan Pora 2,459 410 2×63 369 738 1,844
27 Gwang 467 78 2×63 70 140 350
28 Hajinar Nor 348 58 2×63 52 104 261
29 Hardumier 871 145 2×63 131 261 653
30 Heewan 288 48 2×63 43 86 216
31 Jawahir Pora 1,307 218 2×63 196 392 980
32 Khana Gund 1,588 265 2×63 238 476 1,191
33 Khasi Pora 1,242 207 2×63 186 373 932
34 Kochmola 1,506 251 2×63 226 452 1,130
35 Kwar Mulla 1,539 257 2×63 231 462 1,154
36 Lal Gam 785 131 2×63 118 236 589
37 Lal Pora 4,674 779 2×63 701 1,402 3,506
38 Lari Bal 627 105 2×63 94 188 470
39 Lariyar 1,167 195 2×63 175 350 875
40 Lorh Gam 2,324 387 2×63 349 697 1,743
41 Loru Jagir 1,733 289 2×63 260 520 1,300
42 Manch Hama 3,510 585 2×63 527 1,053 2,633
43 Mandora 1,798 300 2×63 270 539 1,349
44 Monghaolar 1,500 250 2×63 225 450 1,125
45 Nader 352 59 2×63 53 106 264
46 Nagin Pora 1,565 261 2×63 235 470 1,174
47 Naibug 1,008 168 2×63 151 302 756
48 Naner 694 116 2×63 104 208 521
49 Naw Dal 1,083 181 2×63 162 325 812
50 Naznin Pora 483 81 2×63 72 145 362
51 Nigistan 1,356 226 2×63 203 407 1,017
52 Panir Jagir 1,855 309 2×63 278 557 1,391
53 Panzwah 1,251 209 2×63 188 375 938
54 Peth Gam Gadpora 1,132 189 2×63 170 340 849
55 Pinglish 2,531 422 2×63 380 759 1,898
56 Pranigam 870 145 2×63 131 261 653
57 Quil Shikargah 882 147 2×63 132 265 662
58 Ratson 2,315 386 2×63 347 695 1,736
59 Sangrama 199 33 2×63 30 60 149
60 Seer 884 147 2×63 133 265 663
61 Shah Pora 635 106 2×63 95 191 476
62 Sheer Abad 1,179 197 2×63 177 354 884
63 Soimoh 2,780 463 2×63 417 834 2,085
64 Sotura 2,920 487 2×63 438 876 2,190
65 Syedabad 2,465 411 2×63 370 740 1,849
66 Wagar 1,132 189 2×63 170 340 849
Total Tehsil 110,196 18,366 16,529 33,059 82,647
Awantipora Tehsil – Pulwama
# Town Population Households Transformers kVA Consumers Load kW UJALA LEDs LEDs Distributed
1 Awantipora Municipal Committee 12,647 2,108 2×63 1,897 3,794 9,485
# Villages Population Households Transformers kVA Consumers Load kW UJALA LEDs LEDs Distributed
1 Aghanji Pora 425 71 2×63 64 128 319
2 Barsu 2,904 484 2×63 436 871 2,178
3 Batapora 1,293 216 2×63 194 388 970
4 Brabandna 1,612 269 2×63 242 484 1,209
5 Chakhar 432 72 2×63 65 130 324
6 Chersu 5,046 841 2×63 757 1,514 3,785
7 Danger Pora 1,272 212 2×63 191 382 954
8 Dogri Pora 3,042 507 2×63 456 913 2,282
9 Giru 5,674 946 2×63 851 1,702 4,256
10 Goori Pora 1,963 327 2×63 294 589 1,472
11 Gori Kadal 372 62 2×63 56 112 279
12 Graw Gund 1,516 253 2×63 227 455 1,137
13 Hari Pari Gam 4,672 779 2×63 701 1,402 3,504
14 Jawbrara 1,655 276 2×63 248 497 1,241
15 Kaichak Kot 2,193 366 2×63 329 658 1,645
16 Kanji Nagh 875 146 2×63 131 263 656
17 Kanli Bagh 180 30 2×63 27 54 135
18 Kawni 419 70 2×63 63 126 314
19 Khalan Gund Mosa 1,308 218 2×63 196 392 981
20 Khandi Pora 676 113 2×63 101 203 507
21 Khankah 1,086 181 2×63 163 326 815
22 Ladremar 975 163 2×63 146 293 731
23 Larki Pora 2,085 348 2×63 313 626 1,564
24 Larmoh Awan Pora 1,712 285 2×63 257 514 1,284
25 Malang Pora 4,034 672 2×63 605 1,210 3,026
26 Marza Pora 288 48 2×63 43 86 216
27 Midoora 4,441 740 2×63 666 1,332 3,331
28 Naina 1,897 316 2×63 285 569 1,423
29 Now Gam Ullar 497 83 2×63 75 149 373
30 Odi Pora Shahoora 493 82 2×63 74 148 370
31 Pad Gam Pora 1,420 237 2×63 213 426 1,065
32 Panz Gam 3,358 560 2×63 504 1,007 2,519
33 Partab Pora 235 39 2×63 35 71 176
34 Poshwan 862 144 2×63 129 259 647
35 Raj Pora Ullar 1,040 173 2×63 156 312 780
36 Rakh-e-Watal Pora 53 9 2×63 8 16 40
37 Ranzi Pora 694 116 2×63 104 208 521
38 Reshi Pora Ullar 1,293 216 2×63 194 388 970
39 Sail 869 145 2×63 130 261 652
40 Shahabad Bala 1,049 175 2×63 157 315 787
41 Shahabad Pain 597 100 2×63 90 179 448
42 Tokuna 6,775 1,129 2×63 1,016 2,033 5,081
43 Udi Pora Chirath 578 96 2×63 87 173 434
Total Tehsil 86,507 14,418 12,976 25,952 64,880
Pampore Tehsil – Pulwama
# Town Population Households Transformers kVA Consumers Load kW UJALA LEDs LEDs Distributed
1 Pampora Municipal Committee 21,680 3,613 2×63 3,252 6,504 16,260
2 Khrew Municipal Committee 9,851 1,642 2×63 1,478 2,955 7,388
# Villages Population Households Transformers kVA Consumers Load kW UJALA LEDs LEDs Distributed
1 Alchi Bagh 799 133 2×63 120 240 599
2 Androsa 1,058 176 2×63 159 317 794
3 Bagh Anayat Ullah 141 24 2×63 21 42 106
4 Bathon 862 144 2×63 129 259 647
5 Befroo 903 151 2×63 135 271 677
6 Chanda Haro 3,551 592 2×63 533 1,065 2,663
7 Dusoo 778 130 2×63 117 233 584
8 Gund Bal 616 103 2×63 92 185 462
9 Khani Bal 2,486 414 2×63 373 746 1,865
10 Krancho 783 131 2×63 117 235 587
11 Lal Pora 1,434 239 2×63 215 430 1,076
12 Ledhu 4,604 767 2×63 691 1,381 3,453
13 Let Pora 6,131 1,022 2×63 920 1,839 4,598
14 Maij 1,759 293 2×63 264 528 1,319
15 Moni Pora 983 164 2×63 147 295 737
16 Mundak Pal 1,256 209 2×63 188 377 942
17 Nagander 351 59 2×63 53 105 263
18 Patal Bag 2,639 440 2×63 396 792 1,979
19 Sambora 4,889 815 2×63 733 1,467 3,667
20 Sata Pokhran 1,342 224 2×63 201 403 1,007
21 Shar-I- Shali 6,178 1,030 2×63 927 1,853 4,634
22 Woyan 5,874 979 2×63 881 1,762 4,406
23 Zinetrag 616 103 2×63 92 185 462
Total Tehsil 81,564 13,594 12,235 24,469 61,173